HBO5 Wat is dat?

HBO5 staat voor ‘Hoger Beroepsonderwijs van het kwalificatieniveau 5’. Het niveau van de opleiding bevindt zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bacheloropleiding.

Een HBO5-opleiding bereidt je voor op een beroep. Zo kan je na een HBO5-opleiding onmiddellijk aan de slag in het werkveld. Maar je kan ook doorstromen naar het hoger onderwijs.

Soms wordt er ook gesproken van een graduaatopleiding. Dat komt omdat je bij het afstuderen het diploma van gegradueerde behaalt.