Studeer stap voor stap

De opleiding HBO5 verpleegkunde is een voltijdse opleiding die bestaat uit vijf modules gespreid over 3 studiejaren. Elke module is een afgerond deel met specifieke leerinhouden en stages.

De opleiding start met de module Initiatie Verpleegkunde. Deze module duurt 18 weken. Je maakt kennis met het verpleegkundig beroep en zet meteen ook je eerste stappen in de verpleegkundige wereld.

Als je van de module Initiatie Verpleegkunde het deelcertificaat behaalt, stroom je door naar de tweede module Verpleegkundige Basiszorg. Ook deze module duurt 18 weken. Tijdens deze module ontwikkel je verpleegkundige basisvaardigheden zoals communicatie, wondzorg en inspuitingen.

Na het succesvol afronden van de module Verpleegkundige basiszorg kan je je laten registreren als zorgkundige.

www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/registratie

Het tweede opleidingsjaar bestaat eveneens uit 2 modules: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg en Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Tijdens deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in specifieke zorgsectoren, zoals het ziekenhuis, een geriatrische zorgsetting en de geestelijke gezondheidszorg.
De volgorde waarin je deze twee modules doorloopt speelt geen rol.

De eindmodule Toegepaste Verpleegkunde duurt 36 weken.
Het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Na deze vijfde module behaal je het diploma van gegradueerde verpleegkundige.

Ben je in het bezit van een studiegetuigschrift 2e graad? Dan ontvang je ook het diploma secundair onderwijs wanneer je de volledige opleiding verpleegkunde met succes hebt afgerond.