Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Geschiedenis

 • 1905

  Start verpleegsterschool

  De zusters Norbertinessen van het Convent van Bethlehem starten een opleiding voor ziekenverzorgsters.  De zorg voor psychiatrische patiënten is een van hun belangrijke taken en zij beogen een grotere deskundigheid in de zorg.  Ook de afdelingen van het algemeen ziekenhuis vergen bekwaam personeel.  Tijdens de eerste wereldoorlog wordt de opleiding echter tijdelijk onderbroken en in 1920 hernemen de lessen en stages.

 • 1930-1931

  Erkenning opleiding

  De overheid erkent de verpleegkundige opleidingen en diploma’s.  Ook in Duffel wordt de bestaande opleiding erkend.  Het zijn op dat ogenblik enkel vrouwelijke leden van de congregatie die de lessen volgen.

  Later worden ook leken toegelaten tot de opleiding.

 • 1957

  Twee opleidingsniveau’s in Duffel

  De schaarste aan verpleegkundigen heeft voor gevolg dat een tweede opleidingsniveau ontstaat.  De bestaande opleiding wordt het graduaat verpleegkunde binnen het “paramedisch hoger onderwijs van het korte type”. (A1)

  De toegang tot deze opleiding wordt verleend aan studenten met een diploma secundair onderwijs.  De opleiding duurt 3 jaar waarvan 2 basisjaren en een derde keuzejaar: ziekenhuisverpleegkunde, psychiatrische verpleegkunde, sociale verpleegkunde, pediatrische verpleegkunde en vroedkunde.  In Duffel worden al deze mogelijkheden aangeboden.

  De nieuwe opleiding (A2) wordt binnen het “aanvullend secundair beroepsonderwijs “ een praktisch georiënteerde opleiding.  De toelatingsdrempel is laag.  Ook studenten die niet beschikken over een diploma secundair onderwijs krijgen toegang op voorwaarde dat zij minstens 6 jaar beroepssecundair onderwijs met succes hebben beëindigd.

  De studenten krijgen na 2 basisjaren het brevet van ziekenhuisassistent.  Zij kunnen in hun derde jaar kiezen voor de opleidingen ziekenhuisverpleegkunde of psychiatrische verpleegkunde en behalen dan het brevet van ziekenhuisverpleegkundige of psychiatrisch verpleegkundige.  Beide opleidingen worden in Duffel aangeboden.

  De opleidingen worden georganiseerd volgens de richtlijnen van KB ‘57, waarbij de lessen en stages nauwkeurig worden beschreven.

 • 1965

  Jongens welkom

  Jongens worden in Duffel toegelaten tot de opleiding.

 • 1995-1996

  Hogeschooldecreet

  Het hogeschooldecreet heeft voor gevolg dat de graduaatsafdeling verpleegkunde en vroedkunde ondergebracht worden bij de Katholieke Hogeschool Mechelen.  Voorlopig blijven deze afdelingen gevestigd in Duffel.  De opleiding vroedkunde wordt op dat ogenblik een driejarige opleiding met een eigen opleidingsprogramma.  Deze opleiding wordt echter maar éénmaal voltooid in Duffel.  De grote aantrekkingskracht van deze opleiding staat niet in verhouding tot de behoefte op de arbeidsmarkt.

  De  A1-opleiding verpleegkunde wordt hervormd volgens het curriculum van de polyvalente verpleegkundige.  In Duffel worden de opties ziekenhuisverpleegkunde, geriatrische verpleegkunde en verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg aangeboden.  Deze opties bedragen 1/3 van het opleidingsvolume en worden grotendeels gerealiseerd in de tweede helft van het tweede en het derde jaar.

   

  De ASBO Verpleegkunde wordt als “vierde graad” van het SO deel van het Sint-Norbertusinstituut.  In september 1996 wordt ook hier een nieuw leerplan van kracht.  De opleidingen ziekenhuisverpleegkunde en psychiatrische verpleegkunde worden 3-jarige opleidingen.  Het brevet wordt vervangen door een diploma in de verpleegkunde.  Het brevet van ziekenhuisassistente wordt afgeschaft.

  Deze opleiding blijft binnen het SO zijn eigenheid behouden.  Het opleidingsklimaat, personeel, gebouwen blijven aanleunen bij de cultuur van hoger onderwijs.

 • 1998

  Verhuis

  De graduaatsafdeling verpleegkunde verhuist naar lokalen in Mechelen, om naderhand onderdak te vinden in de nieuwe gebouwen aan de Zandpoortvest.

  Door een fusie van hogescholen wordt KHM  in 2010 Lessiushogeschool Mechelen.

 • 2000

  Wijziging opleidingsprogramma

  De vierde graad verpleegkunde te Duffel gaat het engagement aan van modularisering en een competentieontwikkelend opleidingsprogramma.

  Inhoudelijk en structureel heeft deze beslissing verstrekkende gevolgen.  De 4 basismodules zijn gemeenschappelijk en pas in de laatste module van 36 weken wordt een veldoriëntatie mogelijk.  Het Sint-Norbertusinstituut biedt de veldoriëntaties ziekenhuisverpleegkunde, verpleegkunde in ouderenzorg- en thuiszorg, en verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg aan.  Conform de Europese richtlijn worden lessen en stages georganiseerd.  Vanaf 2004 wordt het diploma van algemeen verpleegkundige uitgereikt.

 • 2005

  Tijd voor feest?

  De verpleegkundige opleiding in Duffel mag 75 (of zijn het 100?) kaarsjes uitblazen.  Het feest wordt echter enkel gevierd door het Sint-Norbertusinstituut, vierde graad verpleegkunde.

  De verbondenheid van de beide opleidingsniveau’s is op dat ogenblik losgelaten.

 • 2009

  HBO5 Verpleegkunde

  De onderwijshervormingen blijven mekaar opvolgen.  Het decreet van het hoger beroepsonderwijs, HBO, brengt ook de vierde graad verpleegkunde naar dit onderwijsniveau.  Volgens de Europese kwalificatiestructuur beoogt de opleiding niveau 5.  De NVAO zal de omvormingsdossiers van de scholen vanaf 2013-2014 beoordelen.

  De Lessiushogeschool (nu Thomas More) en het HBO Sint-Norbertus werken ondertussen samen via diverse werkgroepen, waarvan ook het werkveld deel uitmaakt.