Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Zorg op school

De zorg op school wordt gewaarborgd door elk teamlid. Heeft de student nood aan extra ondersteuning dan kan deze terecht bij het Veerkrachtteam. Dit team omvat de dienst taalbegeleiding, studiebegeleiding en psychosociale begeleiding. Taalbegeleiding Taalbegeleiding omvat advies en training rond de Nederlandse taal voor studenten, evenals de ondersteuning naar docenten toe middels taalversterkend vakonderwijs. Zij […]

De zorg op school wordt gewaarborgd door elk teamlid. Heeft de student nood aan extra ondersteuning dan kan deze terecht bij het Veerkrachtteam. Dit team omvat de dienst taalbegeleiding, studiebegeleiding en psychosociale begeleiding.

Taalbegeleiding

Taalbegeleiding omvat advies en training rond de Nederlandse taal voor studenten, evenals de ondersteuning naar docenten toe middels taalversterkend vakonderwijs. Zij bouwen een taalbeleid uit conform de wetgeving.

Studiebegeleiding

De dienst studiebegeleiding richt zich op het aanleren van studiemethoden, training in het actief en efficiƫnt leren, voorbereiding op de toetsen en zorgen voor aanpassingen bij studeren in een bijzondere situatie.

Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding omvat ondersteuning bij diverse problemen, zoals bijvoorbeeld faalangst, studiestress, negatieve gedachten en andere problemen waardoor het studierendement niet optimaal is. Zij helpen ook bij vragen rond studiekeuze of studieloopbaan.

Het zorgbeleid van het veerkrachtteam is geen doel op zich maar een hulpmiddel om de student in een vroeg stadium passende hulp te bieden. Op deze manier kan de student zijn leerkansen, kennis en vaardigheden maximaal ontplooien doorheen de opleiding. Het team heeft als voornaamste taak op school (en indien nodig met externe professionals) snel signalen te kunnen beoordelen en acties in gang te zetten. De zorgondersteuning is hierbij voor iedereen toegankelijk. We zetten in op de begeleiding van lerenden met specifieke zorgbehoeften in functie van het leerproces. Hiervoor werken we samen met het CLB, ondersteuningsnetwerk VOKAN en taalondersteuning middels onderwijs Vlaanderen, VDAB en VOSPA. Daarnaast is de school een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de Conventie Psychologische zorg eerste lijn, waarbij studenten psychologische hulp kunnen krijgen door een erkend psycholoog. Deze twee eerstelijnspsychologen zijn op vaste tijdstippen aanwezig op school. Studenten kunnen bij hen terecht na doorverwijzing van het veerkrachtteam.

Conform de visie van onze school stimuleren wij de lerende om architect van het eigen leerproces te zijn waarbij zowel het zelfreflecterend als het zelfregulerend vermogen worden bekrachtigd. Begeleiding gebeurt in groep en individueel met als doel de veerkracht te verhogen. Er zijn tevens schoolbrede afspraken en maatregelen die het taalontwikkelend lesgeven vorm en inhoud geven.