Onze troeven

Leerstoornis? Geen attest nodig.

Al onze leerkrachten engageren zich om de lessen, cursussen en toetsen zo op te stellen dat ze voor een heel diverse groep van studenten toegankelijk zijn. Dit doen we volgens het principe van Universal Design for Learning (UDL). Concreet betekent dit dat de taal van de cursussen begrijpbaar is voor iedereen.  Dit betekent ook dat iedereen voldoende tijd krijgt om opdrachten te maken en dat iedereen hulpmiddelen mag gebruiken (bv. rekenmachine, omrekentabellen, woordenboek, …).
Heb je daarnaast toch nood aan extra maatregelen of speciale ondersteuning, dan luisteren wij graag naar jou en zoeken we samen naar een goede oplossing.

Studiebegeleiding

Om allerlei redenen kan je bij de start of tijdens het verloop van de opleiding nood hebben aan studiebegeleiding.
Onze studiecoach gaat samen met jou na waar je problemen ondervindt op studiegebied en begeleidt je in het vinden van een goede studiemethode.
Dit kan individueel op afspraak of in groep tijdens geplande workshops. Tijdens de groepssessies werken we o.a. rond studieplanning, omgaan met faalangst, studie- en examentips.

Stagebegeleiding

Ook tijdens je stageweken is de afstand tussen jou en de school klein.  Ongeveer 3u/week komt een stagebegeleider-docent van de school met je werken op de werkvloer.
Hij/zij geeft je na het uitvoeren van de zorg meteen feedback waarmee je aan de slag kan.

Taalcoaching

Tijdens de opleiding verpleegkunde is een goede kennis van de Nederlandse taal essentieel, zowel mondeling als schriftelijk.  Je moet het Nederlands in voldoende mate beheersen om de lessen te volgen en te communiceren op stage.  Maar weet je van jezelf dat je moeite hebt met grammatica en zinsbouw?  Of kan je je dialect moeilijk verstoppen?  Ben je anderstalig en kan je nog extra ondersteuning gebruiken?  Dan kan je terecht bij onze taalcoach. Zij helpt je graag bij het verbeteren en verfijnen van het Nederlands, zowel tijdens de lessen als op stage.

Trajectbegeleiding

Bij de start van een module, krijg je een trajectbegeleider toegewezen.  Dat is één van de docenten die een schooljaar lang de rol opneemt van je persoonlijke coach.
Hij/zij volgt je op wat betreft je studie, je leerproces, je resultaten,… en helpt je doorheen je opleidingstraject.
Je kan er ook altijd terecht met vragen, twijfels of problemen. Minstens 3 keer per module kom je met je trajectbegeleider samen voor een functioneringsgesprek.  Zo krijg je heel goed zicht op je vorderingen, je sterke kanten en je groeipunten.

Bereikbare docenten

Alle docenten zijn gemakkelijk bereikbaar voor jou als student.  Je bent tijdens de pauzes steeds welkom aan de leraarskamer om te kijken of de docent die je wil spreken aanwezig is.  Is dat niet het geval?  Stuur dan een mail en we maken met jou een afspraak.

Studentenraad

Begin september verkiezen alle studenten twee afgevaardigden van hun klas om hen te vertegenwoordigen tijdens de maandelijkse studentenraad.  Op die manier hebben alle studenten inspraak in het beleid van de school.  Iets voor jou? Stel je dan zeker kandidaat.