Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Vakken

Communicatie 1
EHBO
Houding en mobiliteit
Hygiëne en infectiepreventie
Ik (k)en mezelf 1
Klinisch redeneren
Recht 1
Spijsvertering 1
Uitscheiding 1
Verpleegkundig rekenen 1
Vitale parameters
Zingeving en waarden in de zorg
Vaardigheidstoets
Stage 1
Stage 2

Module 1: Initiatie Basisverpleegkunde

Een richting voor jou?

De opleiding start met de module Initiatie Basisverpleegkunde. Je maakt kennis met het verpleegkundig beroep en zet meteen ook je eerste stappen in de verpleegkundige wereld.

Deze module duurt 18 weken. Hierbij worden 8 lesweken georganiseerd, 8 stageweken en 2 weken gaan naar onthaal, toetsen en deliberaties.

Een lesweek duurt gemiddeld 36 uur, een stageweek telt gemiddeld 38 klokuren. Tijdens de stageperiodes wordt er 1 terugkommoment per stageperiode voorzien. Er wordt gestart met enkele weken les om optimaal voorbereid op stage te vertrekken.

Er worden 2 toetsenperiodes voorzien, één in het midden en op het einde van de module.

De stagetijd wordt verdeeld over 2 periodes van 4 weken.

De stages gaan door op verpleegafdelingen van het ziekenhuis en/of in een woon-en zorgcentrum. De studenten van de tweede opleidingslijn mogen, afhankelijk van hun werkplek, een deel van hun stage bij hun werkgever doen.

Tijdens de terugkomdagen kan de student stage-ervaringen delen en hulp vragen waar nodig.terug naar studieaanbod