Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Vakken

Bloed en infuustherapie 1
Communicatie 3
Endocrinologie
Heelkunde
Ik (k)en mezelf 3
Klinisch redeneren 3
Moeder en kind
Recht 2
Verpleegkundig rekenen 3
Wondzorg 2
Zingeving en waarden in de zorg 3
Vaardigheidstoets
Stage 1
Stage 2

Module 3: Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

Een richting voor jou?

Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg & Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

Tijdens deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in specifieke zorgsectoren, zoals het ziekenhuis, een geriatrische zorgsetting en de geestelijke gezondheidszorg.
De volgorde waarin je deze twee modules doorloopt speelt geen rol.

De module OAG bestaat uit 18 weken.

Hierbij worden 8 lesweken en 8 stageweken georganiseerd en 2 weken gaan naar onthaal, toetsen en deliberaties.

Een lesweek duurt 36 uur, een stageweek heeft gemiddeld 38 klokuren stage. Tijdens de stageperiodes wordt er 1 terugkommoment per stageperiode voorzien.

Er wordt gestart met enkele weken les om optimaal voorbereid op stage te vertrekken.

Er worden 2 toetsenperiodes voorzien, één in het midden en één op het einde van de module.

De stagetijd wordt verdeeld over 2 periodes van 4 weken.

De stages gaan door in een ziekenhuis op een afdeling heelkunde en een afdeling geneeskunde.

Tijdens elke stageperiode is er 1 terugkomdag voorzien waar je stage-ervaringen kan delen en hulp kan vragen waar nodig.

 terug naar studieaanbod