Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Vakken

Communicatie 4
Ik (k)en mezelf 4
Klinisch redeneren 4
Netwerkzorg
Neurologie
Ouderenzorg 2
Psychiatrie 2
Psychofarmaca
Spijsvertering 2
Uitscheiding 2
Verpleegkundig rekenen 4
Zingeving en waarden in de zorg 4
Vaardigheidstoets
Stage 1
Stage 2

Module 4: Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg

Een richting voor jou?

Oriëntatie Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg & Oriëntatie Algemene Gezondheidszorg

Tijdens deze modules verdiep je je in de taken van een verpleegkundige in specifieke zorgsectoren, zoals het ziekenhuis, een geriatrische zorgsetting en de geestelijke gezondheidszorg.
De volgorde waarin je deze twee modules doorloopt speelt geen rol.

De module OOG bestaat uit 18 weken.

Hierbij worden 8 lesweken en 8 stageweken georganiseerd en 2 weken gaan naar onthaal, toetsen en deliberaties.

Een lesweek duurt 36 uur, een stageweek telt gemiddeld 38 klokuren stage. Tijdens de stageperiodes wordt er 1 terugkommoment per stageperiode voorzien. Er wordt gestart met enkele weken les om optimaal voorbereid op stage te vertrekken.

Er worden 2 toetsenperiodes voorzien, in het midden en op het einde van de module.

De stagetijd wordt verdeeld over 2 periodes:

  • één periode van 4 weken op een afdeling in de geestelijke gezondheidszorg
  • één periode van 4 weken op een geriatrische setting

De studenten van de tweede opleidingslijn mogen, afhankelijk van hun werkplek, een deel van hun stage bij hun werkgever doen.

Tijdens de terugkomdagen kan de student stage-ervaringen delen en hulp vragen waar nodig.terug naar studieaanbod