Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Vakken

Cardiologie
Communicatie
Crisisinterventie
Gynaecologie
Ik (k)en mezelf 5
Keuzevak 1: medische beeldvorming
Keuzevak 1: mensen met een beperking
Keuzevak 2: forensische psychiatrie en voorzieningen in de psychiatrie
Keuzevak 2: Onco-Pneumo-Cardio-Hemato
Keuzevak 2: specifieke ouderenzorg
Keuzevak 3: behandelmodellen in de psychiatrie
Keuzevak 3: coachen en leidinggeven
Keuzevak 3: het zal je maar overkomen...
Nefrologie
Oncologie
Ouderenzorg 3
Pneumologie
Psychopathologie en begeleiding deel 1
Psychopathologie en begeleiding deel 2
Recht 3
Thuiszorg
Wetenschappelijk onderzoek
Wondzorg 3
Zingeving en waarden in de zorg 5
Zorg voor levenseinde
Zorg voor mensen met een beperking
Vaardigheidstoets
Stageopdracht EBP
Stages

Module 5: Toegepaste Verpleegkunde

Een richting voor jou?

De eindmodule Toegepaste Verpleegkunde duurt 36 weken. Het toepassen van je kennis en vaardigheden, het coördineren en organiseren van verpleegkundige zorg staan in deze module centraal. Na deze vijfde module behaal je het diploma van gegradueerde verpleegkundige.

Ben je in het bezit van een studiegetuigschrift 2e graad BSO? Dan ontvang je ook het diploma secundair onderwijs wanneer je de volledige opleiding verpleegkunde met succes hebt afgerond.

De module TV bestaat uit 36 weken. Hierbij worden 14 lesweken en 21 stageweken georganiseerd verspreid over de module en 3 weken gaan naar onthaal, toetsen en deliberaties. Er worden 2 toetsenperiodes voorzien.

Een lesweek duurt 36 uur, een stageweek bestaat uit 38 klokuren stage.

De stagetijd wordt verdeeld over 4 periodes. Tijdens elke stageperiode is er een terugkomdag voorzien waar je stage-ervaringen kan delen en hulp kan vragen waar nodig.

 terug naar studieaanbod