Interessante modules met veel praktijk.
Verpleegkunde studeren met een sterke focus op de praktijk

Vakken

Communicatie 2
Geneesmiddelen 1
Geneesmiddelen 2
Hygiëne en infectiepreventie 2
Ik (k)en mezelf
Kinisch redeneren 2
Psychiatrie 1
Psychologie
Ouderenzorg 1
Verpleegkundig rekenen 2
Wondzorg 1
Zingeving en waarden in de zorg 2
Vaardigheidstoets
Stage 1
Stage 2

Module 2: Basisverpleegkundige Basiszorg

Een richting voor jou?

Als je van de module Initiatie Basisverpleegkunde het deelcertificaat behaalt, stroom je door naar de tweede module Basisverpleegkundige Basiszorg. Tijdens deze module ontwikkel je verpleegkundige basisvaardigheden zoals communicatie, wondzorg en inspuitingen.

Na het succesvol afronden van de module Basisverpleegkundige basiszorg kan je je laten registreren als zorgkundige.
De registratie tot zorgkundige op basis van de recent behaalde deelcertificaten is conform de nieuwe richtlijnen aangaande de uitoefening van extra verpleegkundige handelingen.

Ook deze module duurt 18 weken. Hierbij worden 8 lesweken georganiseerd, 8 stageweken en 2 weken gaan naar onthaal, toetsen en deliberaties.

Een lesweek duurt gemiddeld 36 uur, een stageweek telt gemiddeld 38 klokuren. Tijdens de stageperiodes wordt er 1 terugkommoment per stageperiode voorzien. Er wordt gestart met enkele weken les om optimaal voorbereid op stage te vertrekken.

Er worden 2 toetsenperiodes voorzien, één in het midden en één op het einde van de module.

De stagetijd wordt verdeeld over 2 periodes van 4 weken.

De stages gaan door op verpleegafdelingen van het ziekenhuis en/of in een woonzorgcentrum. De studenten van de tweede opleidingslijn mogen, afhankelijk van hun werkplek, een deel van hun stage bij hun werkgever doen.

Tijdens de terugkomdagen kan de student stage-ervaringen delen en hulp vragen waar nodig.

 terug naar studieaanbod